ItalianoSloveno

Naša ordinacija

Zdravniška ordinacija Cannarozzo Maurizio Trst
Zasebna zdravniška ordinacija dr. Cannarozza deluje od leta 1996 na različnih področjih. Prednostno se ukvarja s področjem medicine dela s ciljem, zagotavljati varstvo zdravja zaposlenih in izboljšanje kakovosti delovnega okolja s pomočjo preventivnihrednih in specialističnih sanitarnih pregledov, učinkovitim sodelovanjem z vsemi pristojnimi v podjetju v zvezi s preventivo na delovnem mestu (delodajalec, služba za preprečevanje, varstvo in zaščito, predstavnik delavcev za varnost) in vsemi ostali zadolžitvami, predvidenimi z zak. odlokom št. 81/08.

Poleg tega se od leta 1988 v zdravniški praksi dr. Cannarozza izvaja tudi homeopatsko zdravljenje; gre za klinično in terapevtsko metodo, s katero zdravnik bolezni ne ovrednoti glede na bolezenske znake posameznih organov, pač pa pri tem upošteva tudi splošno stanje bolnika.

Dr. Cannarozzo je registriran v:
- Nacionalnem seznamu pristojnih zdravnikov
- Registru psihoterapevtov
- Registru zdravnikov homeopatov
zdravniške zbornice v Trstu. 

Dr. Cannarozzo se v svoji zdravniški praksi že od nekdaj zavzema za celosten oziroma holističen pristop k obravnavanju različnih vrst bolezni, in se je tudi z vidika psihoterapije zavezal, da bo sistemski pristop vedno dopolnil tudi z upoštevanjem celostne slike zdravja in osebnosti človeškega bitja.

Zdravniška ordinacija Cannarozzo Maurizio Trst Naša strokovnost vam na uslugo

Od leta 2010 sodeluje dr. Cannarozzo s Strokovnim oddelkom za preventivo in diagnosticiranje v Suzzari (Mantova), poleg tega pa je soustanovitelj združenja Varnost na delovnem mestu Furlanije Julijske krajine (Sicurezza Sul Lavoro Fvg), s sedežem v Trstu, Via Mazzini, 17.

  • Ocena tveganj
  • Nadzor zdravja
  • Priprava in izvajanje ukrepov za varstvo zdravja
  • Dejavnosti usposabljanja in obveščanja na temo zdravja v podjetjih
  • Izvajanje in izboljšanje programov prostovoljnega dela za "promocijo zdravja"
  • Obiski in pregledi delovnega okolja
  • Srečanja in dejavnost nadzora in preverjanja
  • Posebne informacije o pomenu nadzora zdravja