ItalianoSloveno
Psihoterapija dr. Cannarozzo Trst

Psihoterapija

"Gorje, če ne bi bilo mogoče skromnega zadovoljstva, ki nam ga dopušča stvarnost, obogatiti s sanjami".   G. Gozzano

“Humanus sum et nihil humanum mihi alienum esse puto.” Terencij


Ta dodatni vidik predanosti stroki dr. Cannarozza se porojeva iz njegove želje po dopolnitvi sistematskega pristopa z obravnavo zdravja in bolezni bolnika kot človeškega bitja. Dejansko se iz homeopatske postavitve porodi potreba po razširitvi analognega polja za iskanje homeopatskega zdravila simillimum.

Takšni so bili torej začetki posebnega usposabljanja na področju psihoterapije s psihosomatsko in sistemsko usmeritvijo ,  ki je od leta 1994 preraslo v dejavnost  kliničnih individualnih in skupinskih psihoterapij v Trstu.

Upoštevanje elementov govorice telesa,  dimenzije organa,  razsežnosti domišljije in sprostitvenih tehnik, vodenih sanj v budnem stanju oziroma Reve, induktivnih tehnik s simboličnim pomenom, postopkov za krepitev samopodobe,  komuniciranja in iskanja talentov v sebi, so samo nekatere od uporabnih praks pri odpravljanju težav ter psiholoških in čustvenih motenj s pripadajočimi somatskimi učinki.

Združenje medicine in kompleksnosti Amec

Cerkev nagrade Terzani Trst
Študije in poglobljena analiza Splošne teorije sistemov in kompleksnosti v medicini , so dobile nov, živahen in energičen zagon, ko je dr. Cannarozzo, skupaj z drugimi kolegi, leta 2005 ustanovil v Trstu Združenje medicine in kompleksnosti Amec. Leto dni kasneje, 2006 je skupaj z dr. Fabiom Buriganoin dr. Vincenzom de Pangherom, primarijem Onkološkega oddelka Zdravstvenega podjetja št. 2 "Posočje" pripravil publikacijo “Umana…Mente, un progetto oncologica…mente integrato”, s katerim je sodeloval na natečaju za nagrado Tiziano Terzani Šole za humanizacijo medicine, in zmagal med 20 prijavljenimi projekti.

Kasnejša izvedba projekta v sodelovanju z Onkologijo v Tržiču - Monfalcone je omogočila delo na področju podporne oskrbe pacientov z neoplastičnimi in nevrodegenerativnimi boleznimi, hkrati pa je privedla tudi do intenzivnega sodelovanja na kongresnih in seminarskih dejavnostih na področju komplementarne medicine s ciljem spodbujanja in razširjanja seznanjenosti z raziskavami na različnih področjih (kvantna fizika, psihonkologija, epigenetika, prehrana, nevrologija, PNEI).

Med uglednimi znanstveniki, s katerimi je sodeloval, naj omenimo prof. Fritjofa Capro in prof. Ervina Lazsla

Modeli pristopa

Psihoterapevtska intervencija Trst dr. Cannarozzo
Analiza in obravnava individualne psihopatologije kažeta številne podobnosti v primerjavi s patologijami organizacij; to dognanje je dr. Cannarozza privedlo do priprave intervencijskih modelov za usposabljanje na področju dela, ki do določene mere upoštevajo načelo sistemsko kompleksnega pristopa.

Tako na primer na področju dela, kjer se različni subjektivni elementi soočajo s togo organizacijsko strukturo, delujejo isti obrambni mehanizmi, iz katerih izhajajo tudi individualne psihopatološke težave.

Posledica tovrstnih okoliščin so stanja, kot so stres, mobing in izgorelost na delovnem mestu.

Ta novodobna tveganja psiho-socialne narave je torej potrebno analizirati, ovrednotiti in odpraviti na ravni sistemske in kompleksne vizije delovnih organizacij.

http://www.amec.eu/