ItalianoSloveno
A cena con Ervin Lazslo Cannarozzo Maurizio Trieste

Specializacije dr. Cannarozza

Specializacije, ki jih je pridobil dr. Cannarozzo: homeopatska medicina,  psihoterapija s  psihosomatsko in sistemsko usmeritvijo, ter medicina dela, so discipline, ki se med seboj dopolnjujejo in usklajujejo z vidika kompleksnosti  pri obravnavanju diagnoze in zdravljenju bolezni pri ljudeh.

Celosten pristop

Ne da bi pozabili na posebnosti vsake discipline, je ključnega pomena razumeti, da celosten in sistemski pristop ne predstavljata preprostega seštevka posameznih elementov, pač pa izhodišče za sinergijo, izvajanje in možnost ureditve kakovostno boljšega in bolj učinkovitega sistema,  kar je tudi nujen pogoj za spremembe individualnega in kolektivnega zdravstvenega sistema, ki ne bodo zgolj površinske ali sektorske narave.