ItalianoSloveno
Studio storitve Cannarozzo Maurizio Trst

Storitve v naši ponudbi

Nudimo naslednje storitve (v skladu z zakonodajnim odlokom št. 81/08):

  • Ocena tveganj
  • Zdravstveni nadzor z uporabo zdravstvenih protokolov, ki temeljijo na specifičnih tveganjih, ob upoštevanju najnaprednejših znanstvenih smernic; izvajamo zdravniške preglede v naši ambulanti ali v vašem podjetju vključno z meritvami pljučnega volumna (spirometrija) in preizkusom sluha (avdiometrija)
  • Priprava in izvajanje ukrepov za varstvo zdravja in psihofizične integritete zaposlenih
  • Dejavnost usposabljanja in izobraževanja na temo zdravja v podjetjih, bodisi v obliki tečajev prve pomoči kot tudi predavanj o klasičnih tveganjih poklicne medicine in porajajočih se novih tveganjih psiho-socialne narave (z delom povezan stres, zloraba in odvisnost od alkohola in drog)
  • Izvajanje in izboljšanje programov prostovoljstva za "promocijo zdravja" v skladu z načeli družbene odgovornosti.
  • Obiski in pregledi delovnega okolja
  • Srečanja in dejavnosti nadzora in preverjanja, predvidene z odlokom
  • Specifične informacije za delavce o pomenu zdravstvenega nadzora in pregledov, ki jih opravijo glede na specifično naravo njihovega dela in z njim povezanih tveganj

Znanje in strokovnost Trst

Znanje in strokovnost na temo specifičnega področja medicine dela, sposobnost interakcije in dialoga z vsemi poklicnimi liki, udeleženimi na področju  Preprečevanja in varstva pred poklicnimi tveganji , obeležujejo dejavnost dr. Cannarozza, ki si že od nekdaj prizadeva za združitev teh problematik s posebno pozornostjo do subjektivnih in socialnih vidikov osebnosti, ki izhajajo iz njih.